Casa Nadina

Het gezinshuis heeft een naam gekregen, Casa Nadina. Casa betekent huis, Nadina betekent hoop. Deze naam omarmt dan ook de doelstelling van Obed om een hoopvolle toekomst te kunnen bieden in een veilig thuis.

Start fondsenwerving aanschaf en verbouwing huis

Na een lange periode van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. We willen graag overgaan tot de aanschaf van de woning. Dit is nodig om te waarborgen dat de investeringen die we doen in het pand behouden blijven en het gezinshuis ook écht altijd een gezinshuis kan zijn. De huidige situatie, waarin het pand gehuurd wordt, kan dit niet …

Weekendtrip bestuur aan het gezinshuis!

We kunnen terugkijken op een fijn bezoek aan Danny, Rianne en de kinderen! We hebben de lopende zaken en de toekomstplannen met elkaar besproken! Goed te zien dat iedereen geniet en het gezinsleven goed wordt opgepakt door de pleegkinderen.

Nieuwe bestuursleden voor Stichting Obed!

Met ingang van 1 oktober heeft het bestuur van Stichting Obed 2 nieuwe bestuursleden. Dick Verlaan (l) als voorzitter en Petra Kleijn (m) als secretaris. Samen met Daan Klomp (r), de aanblijvende penningmeester, zullen zij vorm gaan geven aan de nieuwe fase voor de Stichting. Het bestuur gaat de uitdaging aan om in 2019 voldoende fondsen te werven zodat het …

Een nieuw dak

Het vernieuwen van het dak is helemaal afgerond. Bekijk hier de foto’s. Iedereen die heeft bijgedragen willen we nogmaals hartelijk danken.

Jongerenreis

Wederom hebben we dit jaar een groep jongeren uit de omgeving van Heerde en Zwolle mogen ontvangen. Dit jaar stonden grote verbouwing op het programma, daarom zijn ook een aantal mensen met kennis van bouwen en verbouwen meegegaan. Door een Roemeens bouwbedrijf is het dak geheel vervangen. De groep heeft vervolgens de gehele bovenetage geïsoleerd en voorzien van een afwerking …

Met beide voeten op de grond! (update)

In mei hebben we een bericht geplaatst over de operaties die Ana nodig heeft aan haar beide voeten. Ontzettend mooi hoe er in zo’n korte tijd is voorzien in het volledige bedrag wat nodig is voor de operaties! De eerste operatie staat inmiddels gepland voor 12 juli 2018! We willen iedereen die een bijdrage heeft gedaan heel hartelijk bedanken!

Helpt u mee deze operaties mogelijk te maken?

Klik hier voor meer informatie Om te zorgen dat Ana haar hele voetzolen gaat gebruiken tijdens het lopen zijn er 4 operaties nodig, twee aan beide voeten/onderbenen en daarnaast intensieve fysiotherapie. Dit zijn de te verwachten kosten van de operaties en revalidatie: Operatie 1 en 2 aan beide benen:  € 2.600,- Operatie 3 rechtervoet: € 3.225,- Operatie 4 linkervoet: € …

Help Ana met beide voeten op de grond

Dit zijn de voeten van Ana, een van de meisjes die sinds november 2017 in het gezinshuis wonen. Ana is geboren met een afwijking aan haar beide voeten waardoor ze continu op haar tenen loopt. Dit veroorzaakt problemen in haar houding met als gevolg rugklachten. Operaties en therapie zijn noodzakelijk om deze problemen op te lossen. De te verwachten kosten …