Algemene voorwaarden, Privacy & Cookies

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.stichtingobed.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.stichtingobed.nl staat onder beheer van Stichting Obed. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.stichtingobed.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Stichting Obed zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a. Stichting Obed maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d. Stichting Obed maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Stichting Obed. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Stichting Obed is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Voorwaarden donaties

Aanvaarding van elke toezegging, gift of schenking is ter discretie van Stichting Obed. Stichting Obed accepteert geen giften die niet gebruikt of besteedt kunnen worden voor het doel en de missie van Stichting Obed.

Stichting Obed onthoudt zich van het verstrekken van belastingadvies met betrekking tot het doen van donaties en raadt donateurs aan hiervoor een financieel-adviseur te raadplegen. Wel kan Stichting Obed u informeren over mogelijke fiscale voordelen, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.

Stichting Obed accepteert donaties in contanten. Giften in natura worden geaccepteerd naar goeddunken van Stichting Obed. Nalatenschappen worden alleen beneficiair aanvaard.

Giften zoals onroerend goed, persoonlijke bezittingen, giften in natura, niet liquide middelen en stortingen waarvan de bron niet duidelijk is, of waarvan op een bepaalde manier het gebruik beperkt is, moet voorafgaand aan acceptatie door het bestuur worden beoordeeld vanwege de speciale verplichtingen die zijn aangegaan of de verplichtingen die ze kunnen opleveren voor Stichting Obed.

Stichting Obed zal de donateur voorzien van een ontvangstbevestiging, die vanwege belastingvereisten nodig zijn, voor goederen die de stichting ontvangt als een gift.
Echter, behalve voor giften in contanten en waardepapieren, wordt er op het ontvangstbewijs geen waarde toegeschreven en vermeld van het geschenk.

Stichting Obed respecteert de intentie van de donateur met betrekking tot de gift voor speciale doelen en de donateur die anoniem wil blijven. Rekening houdend met de anonieme gift zal de stichting de informatie alleen delen met de betrokken bestuursleden, tenzij de wetgeving dit vereist.

Stichting Obed geeft geen compensatie, via een vergoeding of andere middelen, voor het aanbrengen van een donateur.

Door u bestemde giften zullen zoveel mogelijk worden besteed aan de door u aangegeven bestemming, mits deze geaccepteerd is door het bestuur. Indien meer geld dan benodigd is opgehaald voor een bestemming, wordt dit geld herbestemd voor een vergelijkbare doelstelling. Het bestuur legt hier verantwoording over af in de jaarrekening.