Wat we doen

Samenvatting

Stichting Obed ondersteunt het gezinshuis "Casa Nadina" in Ghimbav, Roemenië. 
In Casa Nadina hebben kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten in het ziekenhuis een kans om op te groeien in een gezinssituatie.


Deze kinderen krijgen elders geen kans op ontwikkeling en worden weggestopt in een weeshuis. Stichting Obed wil deze kinderen een kans geven op een normale ontwikkeling. Casa Nadina zal ruimte bieden voor de opvang van 6 kinderen. Daarnaast hopen we ook een inspiratie voor de omgeving te zijn, waarbij meerdere gezinshuizen mogen ontstaan. Ook ondersteunt Stichting Obed bestaande lokale projecten op het gebied van ontwikkeling van kinderen in een moeilijke positie.

Het huidige pand met grond heeft de stichting in november 2019 gekocht. Een jarenlange wens van de stichting is hiermee in vervulling gegaan. Hiermee is de 1e fase gerealiseerd. Om de doelstelling van de stichting verder te realiseren zijn investeringen nodig voor de renovatie van het huidige pand noodzakelijk en het realiseren van uitbreiding door nieuwbouw. Hiervoor is een bedrag van € 200.000,00. Door het opzetten van nieuwe sponsoractivieiten en overige acties hoopt het bestuur de benodigde financiën bij elkaar te kunnen krijgen.

Het huis heeft de toepasselijke naam Casa Nadina gekregen, wat "huis van hoop" betekend. Helpt u mee om hoop te kunnen bieden aan deze kinderen en hun omgeving?

U kunt ons helpen door één of meerdere m2 te sponsoren. 

Namens het bestuur hartelijk dank, Dick Verlaan


Doelen

A. Kinderen een veilig thuis bieden in een gezinshuis en hierbij voorzien van de benodigde zorg

B. Begeleiden van kinderen naar een zelfstandige toekomst

C. Een inspiratiebron zijn voor de omgeving zodat dat meerdere gezinshuizen ontstaan

D. Ondersteunen van lokale projecten in Roemenië

E. Het verwerven van middelen voor de bovenstaande doelen en al hetgeen daarmee verband houdt

Visie en Ambitie

A. Het uitbreiden en renoveren van het huidige pand

B. Voorzien in de benodigde zorg

C. Aanbieden van passende scholing

D. Het opzetten van een netwerk voor vaste donateurs voor de vaste lasten1

E. Het zoeken van sponsoren voor de aanschaf, renovatie en uitbreiding van het pand

Doe mee

bouw met ons aan iets moois
Doneer nu