Het bestuur bedankt alle sponsoren!

Het bestuur van de stichting bedankt alle sponsoren voor hun ondersteuning en financiële bijdragen in 2020. Het was in vrijwel alle opzichten een bijzonder vreemd jaar!. 

Met uw bijdragen kon het werk in Roemenië worden voortgezet en konden alle verplichtingen worden nagekomen.  Namens het bestuur heel veel dank.