Jaarrekening 2018

Het bestuur heeft de jaarrekening voor 2018 opgesteld en in een bestuursvergadering vastgesteld. Deze is te lezen onder het hoofdstuk Bestuur. Als er vragen zijn kunt u zich rechtstreeks wenden tot één van de bestuursleden. Veel leesplezier!