Nog meer tassen uitgedeeld

Dankzij uw giften hebben we meer dan de benodigde 70 tassen kunnen vullen, we hebben 125 tassen kunnen vullen! De extra tassen zijn gegaan naar een opvang voor tienermeiden en naar een gezin waarbij een brand hun gehele huis in as heeft gelegd. We hebben dit gezin verder kunnen ondersteunen door ingezamelde hulpgoederen aan hen uit te delen.