Schooltassen uitgedeeld

Aan het begin van het schooljaar heeft Casa Perla, de buitenschoolse opvang in het Roma-dorp, de ingezamelde schooltassen kunnen uitdelen aan kinderen die regelmatig het programma bezoeken. Hartelijk dank voor uw bijdrage om dit mogelijk te maken! De kinderen zijn erg blij met hun eigen schoolspullen.

Schooltassenactie

Danny en Rianne bezoeken regelmatig een buitenschoolse opvang in het nabijgelegen Roma-dorp. Kinderen krijgen hierbij begeleiding met hun huiswerk en hulp bij eventuele achterstanden. Deze kinderen leven in een armoedige situatie, geld voor schoolspullen is er niet. Graag willen wij uw hulp vragen om 70 schooltassen te kopen en te vullen, zodat ze na de schoolvakantie met een goede rugtas …

Verhuizing

Vandaag heeft de verhuizing naar het beoogde gezinshuis plaatsgevonden. Het huis biedt veel mogelijkheden om te wonen met een gezin, beschikt over veel opslagruimtes en heeft een mooie grote tuin. We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen om dit huis te betrekken.

Update activiteiten

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Rianne bezoekt wekelijks een afdeling van het weeshuis in Codlea, bestaande uit circa 40 kinderen met een beperking. Danny bezoekt samen met Elineke een buitenschoolse opvang in het Roma-dorp. In Casa Perla krijgen circa 80 kinderen huiswerkbegeleiding en worden leuke activiteiten voor deze kinderen georganiseerd. Deze kinderen krijgen hier de aandacht voor hun …

Extra hulp

Voor een periode van 4 maanden zal Elineke twee dagen per week stage lopen bij ons. We zijn erg blij met deze hulp!

Nieuwe bestuurssamenstelling

en aantal bestuurswijzigingen nodig. Danny en Rianne Kommer zullen geen onderdeel meer uitmaken van het bestuur, ook zal Henri Westrik aftreden als bestuurslid. Daan Klomp zal het bestuur komen versterken. Door de nieuwe samenstelling worden de taken binnen het bestuur herverdeeld. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Joke de Beer – Voorzitter Bettuelle Hanekamp – Secretaris Daan Klomp …

Jongerengroep uit Groningen – de resultaten

De jongerengroep heeft met veel enthousiasme meegeholpen. Ze hebben ons geholpen met het schilderen van een aantal meubels, het maken van bankjes en spelletjes voor buiten. Daarnaast hebben ze geholpen bij het opknappen van een kerk en bij een ander project in Codlea. Naast het kluswerk hebben ze ook kinderwerk gedaan in het Roma-dorp en hebben ze daar gezinnen bezocht. …

Jongerengroep uit Groningen

We zijn blij met de hulp van een groep jongeren uit Groningen. De jongeren komen 10 dagen helpen met kleine klusjes om het huis en ze zullen projecten in de buurt ondersteunen.

Verhuizing Danny en Rianne

Danny en Rianne Kommer zijn verhuisd naar Roemenië. Dankzij een transport dat mogelijk gemaakt is door Fikse is hun huisraad én alle ingezamelde goederen overgebracht. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen door spullen of tijd beschikbaar te stellen.

Actie voor Stichting Obed

Johan Wisgerhof gaat op 25 april voor Stichting Obed een halve marathon op blote voeten lopen. Hij laat zich tijdens deze actie sponsoren. Johan heeft hier zelf een crowdfundingpagina voor opgezet, u kunt doneren via: https://www.4just1.com/project/796 of rechtstreeks een gift aan ons overmaken. Dank voor deze mooie actie Johan!