Nieuwe bestuurssamenstelling

en aantal bestuurswijzigingen nodig. Danny en Rianne Kommer zullen geen onderdeel meer uitmaken van het bestuur, ook zal Henri Westrik aftreden als bestuurslid. Daan Klomp zal het bestuur komen versterken. Door de nieuwe samenstelling worden de taken binnen het bestuur herverdeeld. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Joke de Beer – Voorzitter

Bettuelle Hanekamp – Secretaris

Daan Klomp – Penningmeester