Donateurs gezocht

Beste vrienden van Stichting Obed,

Het Corona Virus houdt ons allemaal in de ban! Privé en zakelijk, maar ook stichtingen merken de gevolgen wel degelijk ! Zo ook Stichting Obed!
Door de onzekere tijden waarin we leven houden bedrijven en instellingen meer dan voorheen de hand op de knip. Een logische reactie omdat de toekomst behoorlijk onzeker is.

Voor ons als Stichting Obed heeft dit zeker gevolgen! We hebben te kampen met verminderde donaties en daardoor moeite om onze structurele financiële verplichtingen na te komen. We denken dan nog niet eens de voor dit jaar geplande doelstelling het gezinshuis in Ghimbav Roemenië te renoveren en uit te breiden.

Als bestuur zijn we dan ook dringend op zoek naar nieuwe (structurele) donateurs zodat wij de terugkerende jaarlijkse kosten kunnen blijven betalen. Daarnaast hebben we ook nog de plicht om binnen 4 jaar de restschuld van € 30.000 betreffende aankoop huis aan de vorige eigenaar terug te betalen.

We zijn als bestuur nog steeds overtuigd van het fantastische werk wat Danny en Rianne in het gezinshuis verrichten. We zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat dit kan blijven voortbestaan, ook in deze moeilijke periode.

We willen u vragen na te denken of u de mogelijkheid hebt om ons als (vaste) donateur te ondersteunen! De bedragen hoeven niet groot te zijn, vele kleine donaties kunnen al een groot verschil maken! We hebben het vertrouwen dat het gaat lukken! (voorbeeld: 100 donateurs x  € 10,- per maand zorgt er voor dat wij binnen 3 jaar de uitstaande € 30.000,- kunnen aflossen)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Uiteraard mag u ook direct uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer de stichting. ( IBAN NL 89 RABO 0302413995)
www.Stichtingobed.nl

Helpt u mee de doelstellingen van het gezinshuis te realiseren? 

Alvast hartelijk dank,

Het bestuur
Dick Verlaan
Daan Klomp
Petra Kleijn