Maandelijkse onkosten meisjes

Nu de meisjes fulltime in het gezinshuis wonen heeft dit ook financiële consequenties. Doordat nog geen sprake is van een officiële plaatsing, ontvangen Danny en Rianne geen vergoeding voor de pleegzorg. Doordat Stichting Obed verantwoordelijk is voor de financiering van de kosten van het gezinshuis komen deze kosten voor rekening van de stichting.

Maandelijks is € 250 benodigd om te voorzien in het levensonderhoud van deze twee meiden. We zijn op zoek naar één of meerdere vaste donateur(s) die hierin willen voorzien. Helpt u mee?