Monthly expenses girls

Nu de meisjes fulltime in het gezinshuis wonen heeft dit ook financiële consequenties. Doordat nog geen sprake is van een officiële plaatsing, ontvangen Danny en Rianne geen vergoeding voor de pleegzorg. Doordat Stichting Obed verantwoordelijk is voor de financiering van de kosten van het gezinshuis komen deze kosten voor rekening van de stichting.

Monthly € 250 is required to provide for the livelihood of these two girls. We are looking for one or more fixed donor (s) who want to meet them. Will you help?