Omkeercollecte Immanuel. Een prachtig initiatief!!

Op 30 oktober is in de Immanuel kerk in Heerde een prachtig initiatief gestart door het houden van een omkeercollecte. Een initiatief van Mirjam Westrik-Nieuwenhuis en Jurgen Zomer.
In deze dienst konden gemeenteleden/aanwezigen/kind een envelop met 3 euro uit de collectezak halen met de bedoeling om te proberen dit te verdubbelen/vergroten. Dus ieder zet zijn eigen actie en/of samen met anderen. Dus zet je talenten in om dit bedrag te vergroten.
Op zondag 27 november is er een feestelijke dienst waarin ruimte is om elkaar te vertellen welke acties er zijn ondernomen en uiteindelijk het totaalbedrag bekend te maken.
De initiatiefnemers hebben stichting Obed als goed doel naar voren gebracht. Immers, de stichting is zeer bekend bij de gemeenteleden en het geld kan heel goed gebruikt worden voor de nieuwbouw die nu in volle gang is. De planning is dat de ruwbouw voor het einde van dit jaar wordt opgeleverd.
De opbrengst van de omgekeerde collecte zal gebruikt worden om dakpannen te kopen.
Het bestuur van stichting Obed is bijzonder blij met dit prachtige initiatief. We zien al diverse leuke acties die op touw zijn gezet. En ook erg benieuwd naar het eindresultaat.
We kunnen ons voorstellen dat u als lezer van onze website niet direct verbonden bent met onze kerk en toch wil meedoen met deze actie. Een dakpan kost 3 euro. Hoeveel dakpannen wilt u sponseren?? U kunt uw donatie ook overmaken op het bankrekeningnummer van stichting Obed onder vermelding van omkeercollecte dakpannen. Of scan de QR code.
Namens het bestuur van stichting Obed hartelijk dank!!

Bankrekeningnummer: NL89 RABO 0302 413 995