Oprichting

Stichting Obed is opgericht! De Stichting is door Danny en Rianne Kommer opgericht om het werk wat zij in Roemenië doen te ondersteunen. Vanuit de stichting willen we fondsen werven voor al hetgeen daar nodig is, voor zowel het werk van Danny en Rianne alsook voor de lokale projecten aldaar.

De stichting zal waken over de te varen koers en de continuïteit van de projecten, ook als Danny en Rianne in de toekomst wellicht daar niet meer aanwezig zijn.