Start fundraising purchase and remodeling house

Na een lange periode van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. We willen graag overgaan tot de aanschaf van de woning. Dit is nodig om te waarborgen dat de investeringen die we doen in het pand behouden blijven en het gezinshuis ook écht altijd een gezinshuis kan zijn. De huidige situatie, waarin het pand gehuurd wordt, kan dit niet waarborgen. Nadat het pand is aangeschaft, willen we graag uitbreiden, zodat een slaapkamer voor ieder kind kan worden gecreëerd.

The current building, we want to provide a new kitchen, a new bathroom and new electrics. Also, this property must be made wheelchair accessible. In total, we estimate that € 300,000 is required. Given finding a plot of 3000m2 which we sponsor to sponsor one or more m2 for € 100 per m2. Want to contribute? Then make your contribution to NL 89 RABO 0302 413 995 o.v.v. Casa Nadina.