update activities

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Rianne bezoekt wekelijks een afdeling van het weeshuis in Codlea, bestaande uit circa 40 kinderen met een beperking. Danny bezoekt samen met Elineke een buitenschoolse opvang in het Roma-dorp. In Casa Perla krijgen circa 80 kinderen huiswerkbegeleiding en worden leuke activiteiten voor deze kinderen georganiseerd. Deze kinderen krijgen hier de aandacht voor hun …

additional help

For a period of 4 months, Elineke will do an internship with us two days a week. We are very happy with this help!

New board composition

en aantal bestuurswijzigingen nodig. Danny en Rianne Kommer zullen geen onderdeel meer uitmaken van het bestuur, ook zal Henri Westrik aftreden als bestuurslid. Daan Klomp zal het bestuur komen versterken. Door de nieuwe samenstelling worden de taken binnen het bestuur herverdeeld. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Joke de Beer – Voorzitter Bettuelle Hanekamp – Secretaris Daan Klomp …

Youth from Groningen - results

De jongerengroep heeft met veel enthousiasme meegeholpen. Ze hebben ons geholpen met het schilderen van een aantal meubels, het maken van bankjes en spelletjes voor buiten. Daarnaast hebben ze geholpen bij het opknappen van een kerk en bij een ander project in Codlea. Naast het kluswerk hebben ze ook kinderwerk gedaan in het Roma-dorp en hebben ze daar gezinnen bezocht. …

Youth from Groningen

We are happy with the help of a group of young people from Groningen. The young people come to help with small chores around the house for 10 days and they will support projects in the neighborhood.

Moving Danny and Rianne

Danny en Rianne Kommer zijn verhuisd naar Roemenië. Dankzij een transport dat mogelijk gemaakt is door Fikse is hun huisraad én alle ingezamelde goederen overgebracht. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen door spullen of tijd beschikbaar te stellen.

The Obed Foundation action

Johan Wisgerhof gaat op 25 april voor Stichting Obed een halve marathon op blote voeten lopen. Hij laat zich tijdens deze actie sponsoren. Johan heeft hier zelf een crowdfundingpagina voor opgezet, u kunt doneren via: https://www.4just1.com/project/796 of rechtstreeks een gift aan ons overmaken. Dank voor deze mooie actie Johan!

foundation

Stichting Obed is opgericht! De Stichting is door Danny en Rianne Kommer opgericht om het werk wat zij in Roemenië doen te ondersteunen. Vanuit de stichting willen we fondsen werven voor al hetgeen daar nodig is, voor zowel het werk van Danny en Rianne alsook voor de lokale projecten aldaar. De stichting zal waken over de te varen koers en …